Black Hair Boy Brown Eyes Brown Hair Girl Ice Cream Jujutsu Kaisen Satoru Gojo School Uniform Shoko Ieiri Suguru Geto White Hair HD Jujutsu Kaisen

Black Hair Boy Brown Eyes Brown Hair Girl Ice Cream Jujutsu Kaisen Satoru Gojo School Uniform Shoko Ieiri Suguru Geto White Hair HD Jujutsu Kaisen