كشتی یونانی

در باختر جزيره يك كشتی غول پيكر در سواحل نيلگون كيش جا خودنمایی ميكند . اين كشتی كه امروز به كشتی يونانی معروف است به يكی از جاذبه هاي معروف كيش تبدزل شده . در يكي از روزهاي گرم تابستان سال ۱۳۴۵، بوميان جزيره  متوجه كشتي بزرگی شدند كه در نزديكی روستاي باغو به گل نشسته بود. هنوز پس از گذشت سال‌ها علت به گل نشستن اين غول پهن پيكر در پس پرده‌اي از ابهام است اما گفته مي‌شود به علت مه آلود بودن هوا و نبودن فانوس دريايي در سواحل جزيره كيش اين اتفاق روي‌ داده است.